Confidentialitate

DATE CU CARACTER PERSONAL - ACTUALIZAT CONFORM REGULAMENTUL UE 2016/679 (GDPR)

Datele personale ale cumpărătorului vor fi folosite de către Atmosphere Design Fashion SRL numai în scopul declarat al acestui site.

Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a trimite confirmări, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs. În nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

Compania Atmosphere Design Fashion SRL garantează confidențialitatea informațiilor. Aceste date există fizic pe serverele site-ului ce apartine Atmosphere Design Fashion SRL, acestea fiind accesate numai de către personalul autorizat al rețelei interne Atmosphere Design Fashion SRL. Fiecare utilizator poate vedea numai datele sale personale.

Datele bancare folosite pentru efectuarea de tranzacţii prin terţi (PAYU sau mobilPay) nu sunt stocate de Atmosphere Design Fashion SRL pe servere. Protecţia acestora este în totalitate responsabilitatea terţilor.

Ȋn registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, Atmosphere Design Fashion SRL figurează cu numărul 29238.

1. Prelucrarea datelor

i. Temeiul prelucrării este constituit de:
- relațiile comerciale de tipul comerciant / cumpărător, precum și de toate obligațiile legale ce derivă din acest raport;
- consimțământ liber exprimat privind scopurile definite ale prelucrării.
Atmosphere Design Fashion SRL îndeplineste criteriile de conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE.
Contractual, datele sunt prelucrate de către partenerii noștri (furnizori de servicii ecommerce, furnizori de servicii de e-mail marketing, furnizorii de servicii publicitare).
ii. Consimțământul dumneavoastră informat, liber, exprimat în mod clar, este acordat societății noastre în scopurile de:
- marketing direct;
- informare generică privitoare la oferte și promoții;
- informare privind actualizările de stocuri, destocări sau eliminare din stoc;
- informare asupra actualizărilor de politici de vânzare ori privind datele dumneavoastră;
- newsletter cu caracter publicitar.

Datele furnizate în baza unui raport comercial (act de vânzare-cumpărare) vor fi stocate în conformitate cu legislația națională aplicabilă.
Datele furnizate în baza consimțământului pentru scopurile definite la ii. vor fi prelucrate până la momentul în care veți decide să solicitați ștergerea acestora ori vă veți exercita alt drept legal garantat. Perioada generală de retenție este de 5 ani.

2. Drepturi

iii. În conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date, aveți următoarele drepturi:

- Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.

- Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care dumneavoastră / persoana vizată ați oferit operatorului datele dumneavoastră personale.

- Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

- Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

- Dreptul la ștergerea datelor ("de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 
Acest drept nu este unul absolut și se supune reglementărilor și legilor interne din România, fiind cazuri în care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date în temei contractual și din motive economico-financiare);

- Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE.
Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa în scris, la adresa Strada Padesu nr. 15-17, Sector 4, Bucuresti printr-o cerere semnată în care să menționați solicitările dumneavoastră. Cererea poate fi înaintată și prin poșta electronică la adresa de e-mail office@bby.ro. De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimentare la www.dataprotection.ro.
Doriți mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE ? Puteți accesa următoarea adresă web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262.

3. Utilizarea cookie-uri

Site-ul http://www.bby.ro/ foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google. Google Analytics foloseşte “cookies”, care sunt fişiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informaţiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise şi stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Google va folosi aceste informaţii în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului http://www.bby.ro/, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site şi furnizarea de alte servicii legate activitate şi de utilizarea internetului pe http://www.bby.ro/ . Google poate transfera aceste informaţii unor terţe părţi, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terţe părţi afectează procesul de informaţii cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu orice alte date deţinute de către Google. Aveţi dreptul să refuzaţi utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că, dacă realizaţi aceste setări este posibil să nu puteţi avea acces la funcţionalitatea deplină a site-ului http://www.bby.ro/ . Prin utilizarea acestui site web, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul şi în scopurile menţionate mai sus.

4. Prevedri Speciale Legate de Minori

Atmosphere Design Fashion SRL nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita se acorda pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele Regulamentului, articolul 8 si in cazuri strict determinate.

Atmosphere Design Fashion SRL nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.

Minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani nu li se permite achizitionare produse si solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul Atmosphere Design Fashion SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale Atmosphere Design Fashion SRL.

Minorii care au implinit varsta de 16 ani pot achizitiona produse si solicita si primi comunicatii de la Atmosphere Design Fashion SRL numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.